Všeobecné podmínky

Registrace na internetovém portálu TvojeKucharka.cz je a vždycky bude zdarma.

I. Registrace

 1. Všechny poskytnuté údaje nebudou použity ku prospěchu žádné třetí strany, pouze k účelům na tomto serveru.
 2. Registrací souhlasíte s uveřejněním Vámi zvolené přezdívky ve všech veřejných seznamech na tomto serveru (např. Nejlepší kuchaři a kuchařky).
 3. Rovněž souhlasíte se zveřejněním všech poskytnutých údajů a fotek, keré vyplníte, případně nahrajete ve svém profilu.
 4. Svou registrací dale také vyjadřujete souhlas se všemi body (I – IV) všeobecných podmínek.

II. Vkládání receptu nebo fotografie

 1. Odesláním receptu souhlasíte bez výhrad a bez nároku na honorář s absolutním poskytnutím autorských práv k textům a ke všem fotografiím daného receptu ve prospěch serveru TvojeKucharka.cz. Souhlasíte také se zveřejněním Vámi zvolené přezdívky u daného receptu.
 2. Odesláním receptu rovněž souhlasíte s přidáním receptu do Vašeho osobního profilu, který je veřejně přístupný všem návštěvníkům.
 3. Odesláním receptu čestně prohlašujete a potvrzujete, že se jedná o Vámi autentický, nezkopírovaný text a Vámi autenticky pořízené nikde nezcizené fotografie. Souhlasíte, že případně vzniklý problém s autorskými právy je Vaší osobní odpovědností.
 4. Odesláním vlastní fotografie pokrmu k receptu souhlasíte bez výhrad a bez nároku na honorář s absolutním poskytnutím autorských k dané fotografii ve prospěch serveru TvojeKucharka.cz. Souhlasíte také se zveřejněním Vámi zvolené přezdívky u receptu, ke kterému byla fotografie přidána. Odesláním zároveň čestně prohlašujete a potvrzujete, že se jedná o Vámi autenticky pořízenou nikde nezcizenou fotografii. Souhlasíte, že případně vzniklý problém s autorskými právy je Vaší osobní odpovědností.

III. Další pravidla

 1. Uživatelé žádným způsobem nesmí porušovat zákony ČR.
 2. Uživatelé se zde nesmí vyjadřovat vulgárně, propagovat svou reklamu, rasismus, xenofobii, či pornografii.
 3. Všichni uživatelé spolupracující na chodu webu za finanční odměnu se automaticky a bez výhrad zříkají všech finančních, či jiných výher ze soutěží pořádaných na tomto webu.

IV. Závěrem

 1. Provozovatel neručí za jakoukoliv újmu při zhotovení jakéhokoliv receptu.
 2. Provozovatel neručí za porušení autorských práv při vkládání receptů uživateli, v dobré víře věří jejich čestnému prohlášení dle bodu  II.3 všeobecných podmínek.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv recept vymazat, včetně již zveřejněných receptů.
 4. Provozovatel může využít jakýkoliv materiál serveru k propagaci, včetně textů receptů a fotografií receptů.

Používáním webu TvojeKucharka.cz nadále souhlasíte s aktuální podobou všeobecných podmínek.
Při porušení pravidel může dojít ke zrušení účtu.